Auszug aus der Preis- und Kostensatz-Datei
MA Zugriff BzGr. Vollkosten Direkt-Ko. Mater.K Herkunft
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
M
M
V
V
V
V
V
V
ZM
ZM
Z1
Z1
Z2
Z2
Z3
E
E
F/F PA
F/F PA FREMD
FRE FAERBEN
HA-N
HA-V COMEZ 0040 6
HA-V COMEZ4 06
HAEKELN
RA SUP
RA VORR SUP
RUHEN
000001 0001
215040 7000
DIVI 73,50
DIVI 78,50
GMK 5,0
V+V GROSSM
V+V 27,00
VERLUSTE
001066 00 9321
050648 11 4100
001066 00 9321
050648 11 4100
001066 00 9321
050648 11 4100
001066 00 9321
001066 00 9321
050648 11 4100
kg
kg
Min.
T.mt
Auft
Auft
Min.
Min.
Min.
Std.
kg
kg
Divi
Divi
%
%
%
%
T.mt
T.mt
T.mt
T.mt
T.mt
T.mt
T.mt
T.mt
T.mt
006,950
008,000
050,000
001,200
031,100
300,000
000,090
000,500
387,600
003,200
003,350
011,000
073,500
078,500
005,000
020,000
027,000
005,060
113,740
017,460
139,400
065,180
227,390
008,740
248,390
384,230
488,050
009,250
008,000
050,000
001,200
031,100
300,000
000,050
000,250
387,600
003,200
003,350
011,000
092,500
092,500
 
 
 
005,060
108,320
016,630
123,110
048,950
185,030
232,500
202,430
229,910
271,980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003,350
011,000
 
 
005,000
 
 
 
107,740
015,460
113,740
017,460
113,740
017,460
113,740
113,740
017,460
man.MA
man.MA
man.MA
man.HU
man.HU
man.HU
man.HU
man.HU
man.HU
man.HU
man.HU
man.MA
man.MA
man.MA
man.MA
man.MA
man.KA
man.XY
HA/210
HA/210
HA/390
HA/390
HA/490
HA/490
HA/590
HA/999
HA/999